พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์


ที่อยู่:
ตลาดห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทรศัพท์:
054-581532, 081-8079960, ติดต่อ อ.โกมล พาณิชพันธ์
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 09.30-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
komol_pp@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
อุปกรณ์การถ่ายภาพตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของร้านฉลองศิลป์ และจัดแสดงภาพถ่ายเก่าในอดีต
จัดการโดย:
ส่วนบุคคล
เนื้อหา:
ศิลปะ / การแสดง,ประวัติศาสตร์,อื่น ๆ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล