พิพิธภัณฑ์บ้านสามสมัย


บ้านสามสมัย เป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างขึ้นตามรูปแบบความนิยมในการสร้างที่อยู่อาศัยของชาวล้านนาใน 3 ยุคสมัย จึงตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ว่าบ้านสามสมัย ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงมีการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพรและการอบสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วย

ที่อยู่:
โรงเรียนปัว 226 หมู่ที่ 8 ถนนวรนคร ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์:
0-5479-1243
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล