เฮือนรถถีบ


เฮือนรถถีบ หรือพิพิธภัณฑ์จักรยาน เกิดจากการที่ครอบครัวเต็งไตรรัตน์ ซึ่งย้ายมาจากแพร่มาตั้งรกรากอยู่ที่น่าน โดยเริ่มจากการรับจ้างซ่อมจักรยานและเป็นตัวแทนขายจักรยานนำเข้าจากยุโรป แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้จักรยานเป็นที่นิยมน้อยลง จึงได้เปลี่ยนอาชีพไปทำเกี่ยวกับจักรยานยนต์แทน และได้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อรำลึกความหลังและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของน่าน ภายในจัดแสดงจักรยานที่คุณสุพจน์สะสมไว้ซึ่งเป็นรุ่นเก่าแก่ เช่น จักรยานไม่มีโซ่ Hochrad 1880 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 จักรยานพับได้รุ่นแรก ๆ ที่ทหารอังกฤษใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น

ที่อยู่:
เลขที่ 154 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:
054-781359
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมวันละสองช่วง คือ 09.00 - 11.00 น และ 14.00-16.00 น กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมเข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ของเด่น:
จักรยานโบราณ
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล