เฮือนรถถีบ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 154 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:
054-781359
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมวันละสองช่วง คือ 09.00 - 11.00 น และ 14.00-16.00 น กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมเข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
จักรยานโบราณ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล