พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง


พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง หรือเฮือนไทลื้อบ้านร้องแง เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไทลื้อและการท่องเที่ยวของหมู่บ้านร้องแง ภายในจัดแสดงประวัติของหมู่บ้านที่มีรากเหง้ามาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประวัติโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของหมู่บ้าน รวมถึงประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ เช่น การทอผ้า พิธีสังคหะทุ่งนา พิธีอุ่นจึงบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้เฮือนไทลื้อบ้านร้องแงยังเป็นการจำลองบ้านของชาวไทลื้อ เป็นลักษณะเรือนไม้ยกสูง สองหลังสร้างติดกัน มีทางเดินที่เป็นชานบ้านเชื่อม โดยหลังหนึ่งเป็นที่พักอาศัย อีกหลังใช้เป็นยุ้งข้าว หลังคาเป็นจั่วมุงด้วยแป้นเกล็ดไม้หรือตับคา ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวไทลื้อ

ที่อยู่:
บ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 52120
โทรศัพท์:
054-688111, 081-1111580 (ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน)
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน (กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล