พิพิธภัณฑ์เครื่องหีบอ้อยโบราณ


ที่อยู่:
หมู่ 2 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน 55000
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ของเด่น:
เครื่องหีบอ้อย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีชุมชนบ้านบ่อสวก รูปแบบการเรียนรู้ของชาวชนบท จังหวัดน่าน

ชื่อผู้แต่ง: จรีพร นาคประสิทธิ์ | ปีที่พิมพ์: 2548

ที่มา: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งค้นคว้า: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล