พิพิธภัณฑ์วัดป่างิ้ว


พิพิธภัณฑ์วัดป่างิ้ว จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นศาลาไม้สักใต้ถุนสูง จัดแสดงวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เช่น ตะเกียงโบราณ หม้อน้ำ เตารีดเก่า เชี่ยนหมาก น้ำต้น พานทองเหลือง ขันทองเหลือง ตาชั่ง ซอ ซึง หีบฝ้าย สัปคับช้าง เป็นต้น บริเวณรอบศาลาจัดแสดงเกวียน และศาลาเล็ก จัดแสดงครกมอง วัดป่างิ้วมีอุโบสถแบบอุทกสีมา และรอบสระได้จัดพระพุทธรูปปางต่างๆ 56 ปาง ซึ่งมีทั้งทำจากปูนปั้นและสัมฤทธิ์เรียงรายอยู่รอบสระ

ที่อยู่:
วัดป่างิ้ว หมู่ 5 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดป่างิ้ว

พิพิธภัณฑ์วัดป่างิ้ว จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นศาลาไม้สักใต้ถุนสูง จัดแสดงวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เช่น ตะเกียงโบราณ หม้อน้ำ เตารีดเก่า เชี่ยนหมาก น้ำต้น พานทองเหลือง ขันทองเหลือง ตาชั่ง ซอ ซึง หีบฝ้าย สัปคับช้าง เป็นต้น บริเวณรอบศาลาจัดแสดงเกวียน และศาลาเล็ก จัดแสดงครกมอง วัดป่างิ้วมีอุโบสถแบบอุทกสีมา และรอบสระได้จัดพระพุทธรูปปางต่างๆ 56 ปาง ซึ่งมีทั้งทำจากปูนปั้นและสัมฤทธิ์เรียงรายอยู่รอบสระ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 275.
ชื่อผู้แต่ง:
-