พิพิธภัณฑ์ภาพเก่าเมืองพร้าวในอดีต วัดกลางเวียง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2543
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าเมืองพร้าวในอดีต วัดกลางเวียง

เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการจัดทำประวัติเมืองพร้าว โดยการรวบรวมรูปถ่ายศึกษาประวัติ จัดทำคำบรรยายโดยคณะกรรมการ ซึ่งมีพระวิมลญาณมุณี เป็นประธานและพ.ต.ท.อนุ เนินหาด และบุคลากรในอำเภอเป็นคณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน คณะกรรมการได้รวบรวมภาพเก่าในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สถานที่ และชุมชนในอดีตของเมืองพร้าว นำมาจัดทำใหม่ ใส่กรอบไม้อัดพลาสติก เขียนรายละเอียดคำบรรยายใต้ภาพ และจัดแสดงไว้ที่อาคารเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นทั้งจะได้ร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 284.
ชื่อผู้แต่ง:
-