พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร


วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมากวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กษัตริย์เมืองเชียงใหม่หลายพระองค์มีพระราชศรัทธาต่อพระบรมธาตุและได้ทำนุบำรุงและถวายเครื่องสักการะสืบมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับพิพิธภัณฑ์สร้างในปี พ.ศ.2534 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคากระเบื้องชั้นเดียว ขนาดเนื้อที่ประมาณ 144 ตารางเมตร อยู่ด้านหลังวิหาร ภายในเก็บและจัดแสดงของเก่าที่วัดมีอยู่ อาทิ แหย่งช้างของพระเมืองแก้วชามลายครามจีน ชามเบญจรงค์ มณฑป โตกหลวงขนาด 60 กว่านิ้ว 1 คู่ เจดีย์พระเจ้า 800 องค์ ไม้แกะสลักรูปสัตว์งดงาม ตุงกระด้าง ขันแก้ว หุ่นคน ธรรมมาสน์ไม้ และตู้พระธรรมหลายใบ ในวิหารเล็กมีตู้ทรงมณฑปใส่พระพุทธรูปเงิน ทองคำของเก่าองค์เล็กๆ จำนวนมาก

ที่อยู่:
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์:
053341725
วันและเวลาทำการ:
กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2534
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างในปี พ.ศ.2534เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคากระเบื้องชั้นเดียว ขนาดเนื้อที่ประมาณ 144 ตารางเมตร ภายในเก็บและจัดแสดงของเก่าที่วัดมีอยู่ อาทิ แหย่งช้างของพระเมืองแก้วชามลายครามจีน ชามเบญจรงค์ มณฑป โตกหลวงขนาด 60 กว่านิ้ว 1 คู่ เจดีย์พระเจ้า 800 องค์ ไม้แกะสลักรูปสัตว์งดงาม ตุงกระด้าง ขันแก้ว หุ่นคน ธรรมมาสน์ไม้ และตู้พระธรรมหลายใบ ในวิหารเล็กมีตู้ทรงมณฑปใส่พระพุทธรูปเงิน ทองคำของเก่าองค์เล็กๆ จำนวนมาก

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 290.
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ:
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ: