ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร.ร.บ้านหนองก๋าย


ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร.ร.บ้านหนองก๋าย

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองก๋าย จัดตั้งขึ้นในปี 2537 โดยใช้ห้องหนึ่งในอาคารเรียนเป็นที่จัดแสดงวัตถุ แต่ปัจจุบันเนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน จึงย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมมายังอาคารด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารกั้นฝาด้วยปูนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นฝาไม้ระแนงตีโปร่ง จัดวางวัตถุตามชั้นที่ต่ออย่างง่ายๆ อย่างไรก็ดีมีวัตถุทางวัฒนธรรมเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากพอสมควร เป็นประเภทไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน เครื่องเขิน ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องครัว เครื่องมือเกษตร เครื่องมือจับปลา อาวุธ เครื่องประดับ เครื่องดนตรี เครื่องแก้ว เปลือกหอย และเครื่องเรือนโบราณ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 197.
ชื่อผู้แต่ง:
-