พิพิธภัณฑ์บ้านบานเย็น


พิพิธภัณฑ์บ้านบานเย็น เป็นกลุ่มเรือนพื้นถิ่นประมาณ 10 หลัง จัดแสดงไม้แกะสลักเช่น หำยนต์ ช่อฟ้า ตั่งแว่น(โต๊ะเครื่องแป้ง) และวัตถุโบราณชนิดอื่น ๆ เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ก่อตั้งโดย นางบานเย็น อักษรศรี นักสะสมของเก่า ที่สะสมข้าวของต่าง ๆ ด้วยใจรัก และต้องการเก็บไว้เป็นต้นแบบ เพื่อศึกษาเรียนรู้ลวดลายฝีมือช่าง เวลานานเข้าข้าวของที่เก็บเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีคนขอชมอยู่เสมอ จัดคิดจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เข้าชมได้สะดวก

ที่อยู่:
ถ.มหิดล สี่แยกสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์บางส่วนถูกไฟไหม้ จึงย้ายข้าวของต่างๆ ไปเก็บไว้ที่อำเภอแม่แตง)
โทรศัพท์:
053-274007,053-275799
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2509
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์บ้านบานเย็น

นางบานเย็น อักษรศรี เป็นชาวอำเภอฝาง เป็นนักต่อสู้และพัฒนางานอาชีพ เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นคนแรก ๆ ที่ออกแบบประยุกต์ชุดพื้นเมืองแบบต่าง ๆ และยังเป็นผู้ค้าของเก่า เครื่องเงิน สะสมข้าวของต่าง ๆ ด้วยใจรัก และต้องการเก็บไว้เป็นต้นแบบเพื่อศึกษาเรียนรู้ลวดลายฝีมือช่าง เวลานานเข้าข้าวของที่เก็บเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีคนขอชมอยู่เสมอ จัดคิดจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เข้าชมได้สะดวก พิพิธภัณฑ์บ้านบานเย็น เป็นกลุ่มเรือนพื้นถิ่นประมาณ 10 หลัง จัดแสดงไม้แกะสลักเช่น หำยนต์ ช่อฟ้า ตั่งแว่น(โต๊ะเครื่องแป้ง) และวัตถุโบราณชนิดอื่น ๆ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 124.
ชื่อผู้แต่ง:
-