พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดดอยสะเก็ด


พระครูโสโภณ ปริยัติ สุธี ท่านได้รวบรวมสะสมโบราณวัตถุ ที่พบในบริเวณวัดและของเก่าโบราณที่ญาติโยม ศรัทธาบริจาคให้วัดซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จากของที่ได้สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันห้องพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารที่เป็นตัวฐานพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ "พระเจ้าตนหลวง" เป็นห้องขนาด 40 ตารางเมตร จัดแสดงสิ่งของในตู้ที่ได้รับบริจาคประมาณ 2 ตู้ และชั้นไม้ ทำแบบชั้นวางของจำนวน 25 ชั้น จัดวางของปะปนกันไป มีป้ายชื่อเป็นบางชิ้น วัตถุที่จัดแสดงอาทิ พระพุทธรูปไม้สูงประมาณ 1 เมตร 3 องค์ ฆ้องสำริด พับสาใบลาน เครื่องปั้นดินเผา ตะเกียงโบราณ พานทองเหลือง กลอง หีบ กำปั่นเหล็ก สัตตภัณฑ์ ธรรมมาสน์ ตาชั่ง ขันแก้ว นอกจากนั้นยังมีเครื่องเรือนโบราณ เช่น เตียงพระสงฆ์ ทำลวดลายฉลุไม้ ศิลปะพม่า สิ่งของทั้งหมดได้มาจากบริจาคเป็นส่วนใหญ่ บางชิ้นรับซื้อจากชาวบ้าน

ที่อยู่:
วัดดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 9.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2540
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดดอยสะเก็ด

พระครูโสโภณ ปริยัติ สุธี ท่านได้รวบรวมสะสมโบราณวัตถุ ที่พบในบริเวณวัดและของเก่าโบราณที่ญาติโยม ศรัทธาบริจาคให้วัดซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จากของที่ได้สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันห้องพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารที่เป็นตัวฐานพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ "พระเจ้าตนหลวง" เป็นห้องขนาด 40 ตารางเมตร จัดแสดงสิ่งของในตู้ที่ได้รับบริจาคประมาณ 2 ตู้ และชั้นไม้ ทำแบบชั้นวางของจำนวน 25 ชั้น จัดวางของปะปนกันไป มีป้ายชื่อเป็นบางชิ้น วัตถุที่จัดแสดงอาทิ พระพุทธรูปไม้สูงประมาณ 1 เมตร 3 องค์ ฆ้องสำริด พับสาใบลาน เครื่องปั้นดินเผา ตะเกียงโบราณ พานทองเหลือง กลอง หีบ กำปั่นเหล็ก สัตตภัณฑ์ ธรรมมาสน์ ตาชั่ง ขันแก้ว นอกจากนั้นยังมีเครื่องเรือนโบราณ เช่น เตียงพระสงฆ์ ทำลวดลายฉลุไม้ ศิลปะพม่า สิ่งของทั้งหมดได้มาจากบริจาคเป็นส่วนใหญ่ บางชิ้นรับซื้อจากชาวบ้าน

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 264.
ชื่อผู้แต่ง:
-