พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา (แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน)


ที่อยู่:
361/5 หมู่ 8 ถ.แม่ริม-สันทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์:
0-5329-8897 , 081-1071131
โทรสาร:
0-5329-0087
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ของเด่น:
จัดแสดงงานปั้นส่วนตัว และใช้ยุ้งข้าวจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา(แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน)

"แม่ปั้นดินพ่อทำสวน" จัดแสดงศิลปกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ เกิดขึ้นจากการรวบรวมสิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นภาคเหนือของผู้ก่อตั้งขึ้นซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานคร ที่มาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อราว พ.ศ.2534 และเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในเวลาต่อมา โดยในปัจจุบันนอกจากเปิดให้ผู้ชมเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแล้วยังมีกิจกรรมเสริม คือ การสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นบ้าน การเปิดให้เช่าห้องพักที่สร้างจากหลองข้าวโบราณ (ยุ้งข้าว ในเขตภาคเหนือ) นำมาประกอบและดัดแปลงเป็นหอพัก

แม่ปั้นดินพ่อทำสวน ประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ ตั้งเรียงรายในพื้นที่สวนที่ปลูกไม้ประดับและไม้ยืนต้น จัดวางประติมากรรมดินเผาหลากหลายรูปทรงและขนาด อันเป็นผลงานของช่างฝีมือที่แม่ปั้นดิน พ่อทำสวนทำขึ้นประดับในส่วนต่างๆ ของสวน อาคารจัดแสดงทรงยุ้งข้าว ลักษณะเป็นยุ้งข้าวขนาดใหญ่ที่นำมาประกอบขึ้นใหม่ภายในจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของผู้คนในภาคเหนือเมื่อราว 100 ปี ที่ผ่านมา อาทิ เครื่องมือการทำนา เครื่องจับสัตว์น้ำ อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ เครื่องทอผ้า เครื่องจักสาน ฯลฯ อาคารจัดแสดงทรงพื้นถิ่นล้านนา เป็นเรือนใต้ถุน แบ่งพื้นที่การใช้สอย คือชั้นล่าง ใช้เป็นพื้นที่จัดจำหน่ายของที่ระลึก ส่วนสำนักงาน และพื้นที่สาธิตงานปั้นดิน พื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ชั้นบน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและจัดแสดงชุดเครื่องเรือนประเภทโต๊ะเครื่องแป้งโบราณลักษณะต่างๆ มีตู้จัดแสดง เครื่องเชี่ยนหมาก ผ้าโบราณ ฯลฯ แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน เป็นพิพิธภัณฑ์ในการดูแลของเอกชน ทำควบคู่กับไปกับการทำกิจกรรมการทำประติมากรรมดินเผาและให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว


ข้อมูลจาก: กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 77.
ชื่อผู้แต่ง:
-