พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร


ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร เก็บรวบรวมวัตถุต่างๆ ที่เป็นของวัดมาแต่เดิม วัตถุที่จัดแสดงได้ทำทะเบียนไว้โดยกรมศิลปากร จัดแสดงวัตถุเป็นกลุ่ม แยกตามตู้จัดแสดง วัตถุชิ้นเด่นคือ ภาพผ้าปักดิ้นทองรูปเทวดาบนดอกบัว ซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระราชชายาดารารัศมีถวายบูชาพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็นศาลาไทยหลังคามุ่งกระเบื้อง หน้ามุขทางเข้าทำหลังคาซ้อนชั้น ประตูหน้าต่างเป็นหลังคาซ้อนชั้น ประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปทวารบาล

ที่อยู่:
วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
0-5324-8461
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 06.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2522
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพ.ศ.2522 โดยพระราชรัตนากร เจ้าอาวาสองค์เดิม(มรณภาพ 2541) เพื่อเก็บรักษาวัตถุของโบราณจำนวนมากที่ได้จากผู้มีเลื่อมใสในพุทธศาสนาอุทิศถวายบูชาแด่พระธาตุนับแต่ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นศาลาไทยหลังคามุ่งกระเบื้อง หน้ามุขทางเข้าทำหลังคาซ้อนชั้น ประตูหน้าต่างเป็นหลังคาซ้อนชั้น ประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปทวารบาล มีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 72 ตารางเมตร วัตถุที่จัดแสดงได้ทำทะเบียนไว้โดยกรมศิลปากร จัดแสดงวัตถุเป็นกลุ่ม แยกตามตู้จัดแสดง เช่น พระพุทธรูปขนาดเล็กทำด้วยผลึกแก้ว พระพุทธรูปไม้ขนาดเล็ก ธนบัตรและเหรียญของไทยและต่างประเทศ เครื่องเขิน เครื่องเงิน พระพุทธรูปสำริด มูยาดินเผา(กล้องยาสูบ) เงินท๊อก คันฉ่องสำริด พระไม้บุเงิน ด้านทิศตะวันออกของห้องได้ยกพื้นขึ้นและจัดแสดงวัตถุขนาดใหญ่ เช่นพระพุทธรูปสำริด เทวดาหาบฆ้อง สัตตภัณฑ์รูปหน้ากาลคายนาค ชุดไม้แกะสลักเล่าเรื่องการเสด็จออกมหาภิเนษกรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังแขวนภาพผ้าปักดิ้นทองรูปเทวดาบนดอกบัว ซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระราชชายาดารารัศมีถวายบูชาพระธาตุดอยสุเทพ ฝีมืองดงามมาก

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 237.
ชื่อผู้แต่ง:
-