หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โทรศัพท์:
0-5377-7151, ติดต่อพระปลัดสุวิทย์กัลยาโณ
โทรสาร:
0-5377-7152
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล