ศูนย์สิ่งทอล้านนา


ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 80 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์:
053-776900
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
ผ้าทอโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
ผ้า / สิ่งทอ,ชาติพันธ์ุ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล