พิพิธภัณฑ์อูบคำ


พิพิธภัณฑ์อูบคำ ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ที่เปิดบ้านพักของตนเองต้อนรับผู้คนที่ปรารถนาเข้ามาสัมผัสกับ “มรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้าอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา” คำว่า อูบคำ เป็นชื่อที่มาจากอูบทองคำที่อาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบิดา ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ. 2275-2301) พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 3 อาคารหลัก ได้แก่ (1) คุ้มอูบคำที่จัดแสดงเครื่องเงิน ผ้าในราชสำนัก เครื่องเขิน และเครื่องประดับอาคาร (2) คุ้มบัวเลื่อน (ชื่อได้มาจาก “บัว” ซึ่งเป็นนามของบิดา และ “เลื่อน” เป็นนามของมารดา) ในคุ้มบัวเลื่อนนี้จัดแสดงผ้าโบราณของชนชาติไทเผ่าต่างๆ บางชิ้นอายุกว่า 200 ปี และ (3) คุ้มเจ้าฟ้า มีบัลลังก์ทองจากรัฐฉานเป็นงานประณีตศิลป์ชิ้นเด่นของอาคารจัดแสดงนี้ ข้าวของต่างๆ ได้มาจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ พม่า สิบสองปันนา วัตถุต่างๆ ที่ซื้อมาจากต่างประเทศยังนำมาขาย เพื่อนำเงินมาใช้ในกิจการของพิพิธภัณฑ์ แต่หากวัตถุชิ้นนั้นๆ มีความงามหรือมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ อาจารย์จะเก็บวัตถุดังกล่าวไว้เป็นของสะสมในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ยังเปิดให้เช่าสถานที่จัดการแสดงและงานเลี้ยงต่างๆ

ที่อยู่:
เลขที่ 81/1 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:
0-5371-3349, 0-81992-0342
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 08.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
ปีที่ก่อตั้ง:
2536
ของเด่น:
บัลลังก์ทองจากรัฐฉาน, ผ้าทอพื้นเมือง, เครื่องเขิน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

สัมผัสร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ล้านนาที่พิพิธภัณฑ์อูบคำ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 6/3/2546

ที่มา: คม ชัด ลึก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

"อูปคำ" พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่

ชื่อผู้แต่ง: ปิ่น,ปวิตร สุวรรณเกต(ภาพ) | ปีที่พิมพ์: 1/2/2548

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ(กรุงเทพวันอาทิตย์)

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เปิดกรุสมบัติ “คนไต” - ครูเก่าลงแรงปั้นพิพิธภัณฑ์กลางเมืองเชียงราย

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 17/11/ 2551

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

งามวิจิตรอดีตล้านนาที่ "พิพิธภัณฑ์อูบคำ"

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 24-04-2551

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์อูบคำ

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ที่เปิดบ้านพักของตนเองต้อนรับผู้คนที่ปรารถนาเข้ามาสัมผัสกับ “มรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้าอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา”   คำว่า อูบคำ เป็นชื่อที่มาจากอูบทองคำที่อาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบิดา ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ. 2275-2301) และใช้ชื่อดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน   
 
เมื่อครั้งแรกที่เปิดบ้านใช้ชื่อว่าศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา อาจารย์ยังสอนอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัด จนเมื่ออาจารย์มีอายุ 49 ปี ได้ตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อมาใช้เวลาในการทำพิพิธภัณฑ์อย่างเต็มตัว  ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 3 อาคารหลัก ได้แก่ (1) คุ้มอูบคำที่จัดแสดงเครื่องเงิน ผ้าในราชสำนัก เครื่องเขิน และเครื่องประดับอาคาร (2) คุ้มบัวเลื่อน (ชื่อได้มาจาก “บัว” ซึ่งเป็นนามของบิดา และ “เลื่อน” เป็นนามของมารดา) ในคุ้มบัวเลื่อนนี้จัดแสดงผ้าโบราณของชนชาติไทเผ่าต่างๆ บางชิ้นอายุกว่า 200 ปี  และ (3) คุ้มเจ้าฟ้า มีบัลลังก์ทองจากรัฐฉานเป็นงานประณีตศิลป์ชิ้นเด่นของอาคารจัดแสดงนี้  
 
ข้าวของต่างๆ ได้มาจากทั้งในและต่างประเทศ  อาทิ  พม่า สิบสองปันนา   วัตถุต่างๆ ที่ซื้อมาจากต่างประเทศยังนำมาขาย เพื่อนำเงินมาใช้ในกิจการของพิพิธภัณฑ์  แต่หากวัตถุชิ้นนั้นๆ มีความงามหรือมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ อาจารย์จะเก็บวัตถุดังกล่าวไว้เป็นของสะสมในพิพิธภัณฑ์
 
รายได้จากการเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ไม่สูงมากนักไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน   พิพิธภัณฑ์จึงหารายได้ด้วยการเปิดให้เช่าสถานที่จัดการแสดงและงานเลี้ยงต่างๆ  นอกจากค่าใช้จ่ายประจำต่างๆ แล้ว อาจารย์ได้จ้างเจ้าหน้าที่ต้อนรับในการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น เพราะผู้เข้าเยี่ยมชมบางส่วนเป็นชาวต่างประเทศ ในอนาคต อาจารย์อาจจะพัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในภาษาต่างๆ เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การประสานงานบริษัทท่องเที่ยวดูจะเป็นไปได้ยาก เพราะด้วยเงินหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์มีอยู่อย่างจำกัด พิพิธภัณฑ์จึงไม่สามารถจ่าย “ค่านายหน้า” ในกับบริษัทท่องเที่ยวเมื่อนำนักท่องเที่ยวเข้ามายังพิพิธภัณฑ์
 
ข้อมูลจาก : สำรวจภาคสนาม วันที่ 8 เมษายน 2550
ชื่อผู้แต่ง:
-

งามวิจิตรอดีตล้านนาที่ "พิพิธภัณฑ์อูบคำ"

บ้านเลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งอยู่ติดกับตลาดสดเด่นห้า ไม่ใช่บ้านพักธรรมดาทั่วไป แต่ที่นี่มีสถานะเป็นมากกว่านั้น เพราะเป็นที่ตั้งของ"พิพิธภัณฑ์อูบคำ" พิพิธภัณฑ์เอกชนที่เจ้าของมีใจรักในการเก็บรวมรวบข้าวของเครื่องใช้สิ่งต่างๆของอาณาจักรล้านนาที่เคยรุ่งเรืองมิให้พลัดหายไปจากแผ่นดินล้านนา ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา "ผู้จัดการท่องเที่ยว"หนีร้อนไปพึ่งเย็นที่จังหวัดเชียงราย เล่นน้ำจนชุ่มกายเย็นใจ ที่บริเวณริม"แม่น้ำกก" สายน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของคนเชียงรายแล้ว ก็ได้มีโอกาสแวะมาที่ "พิพิธภัณฑ์อูบคำ" อันเกิดขึ้นจากความมุมานะของ อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย
ชื่อผู้แต่ง:
-