พิพิธภัณฑ์ปลาบึกและปลาน้ำจืด


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หน้าวัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมขาดผู้ดูแล
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล