พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ภายในศูนย์พัฒนาศิลาธรรมเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์:
0-5378-9616, 0-5378-9349
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน ยกเว้นวันพระ
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เครื่องปั้นดินเผา จากแหล่งเตาเวียงกาหลง...

ชื่อผู้แต่ง: ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557;vol. 53 No.3 July-September 2014

ที่มา: วารสารวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 26 มีนาคม 2558


ไม่มีข้อมูล