พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง


พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง ที่ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเวียงกาหลง ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากหลักฐานการค้นพบคูเมืองโบราณที่มีลักษณะไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกับเมืองสำคัญต่าง ๆ ในภาคเหนือ คูเมืองและกำแพงเมือง 2 ชั้นเป็นรูปปีกกาทอดยาวตั้งแต่ด้านทิศเหนือจรดทิศใต้ ผู้ไม่ชำนาญเส้นทางย่อมหลงทางได้ง่าย จึงเป็นที่มาของชื่อเวียงกาหลง อยู่ในอาณาจักรแว่นแคว้นยวนเชียง (ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเชียงลาวหรือเชียงรายในปัจจุบัน) และชื่อเวียงกาหลง ก็ไปพ้องเอากับพุทธประวัติส่วนหนึ่งในตำนานที่เล่าขานถึงกำเนิดของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

ที่อยู่:
ภายในศูนย์พัฒนาศิลาธรรมเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์:
0-5378-9616, 0-5378-9349
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน ยกเว้นวันพระ
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เครื่องปั้นดินเผา จากแหล่งเตาเวียงกาหลง

ชื่อผู้แต่ง: ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557;vol. 53 No.3 July-September 2014

ที่มา: วารสารวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 26 มีนาคม 2558


ไม่มีข้อมูล