พิพิธภัณฑ์จักรยาน เดอะฮับ


พิพิธภัณฑ์จักรยาน หรือ The Hub ก่อตั้งขึ้นโดยคุณอลัน เบท เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ชื่นชอบจักรยาน ภายในเปิดเป็นร้านกาแฟสดและพิพิธภัณฑ์ โดยมีการจัดแสดงแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงจักรยานหลากหลายรูปแบบ ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ รุ่นเก่า รุ่นใหม่ จักรยานที่มีความแปลก เช่น จักรยานล้อเดียว จักรยานพับ เป็นต้น และจักรยานที่ใช้ลงสนามต่าง ๆ ของคุณอลัน มีเสื้อจากการแข่งขันในสถานที่ต่าง ๆ ของคุณอลันแขวนอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีของสะสม เช่น แสตมป์ ขวดน้ำ ตั้งโชว์อยู่ ชั้นบนจัดแสดงจักรยานที่มีอายุกว่า 150 ปี จักรยานที่ผ่านสงครามโลก ประวัติการแข่งขันของคุณอลัน หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวชัยชนะของคุณอลัน ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลจำนวนมาก

ที่อยู่:
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล