พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตแห่งอาข่า


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บ้านดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์:
081-3864517 ติดต่อคุณชาตรี
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์และศูนย์เผยแพร่ข้อมูลชาวเขาเผ่าอาข่า...

ชื่อผู้แต่ง: รติรัตน์ ประสงค์สุข | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: สถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล