พิพิธภัณฑ์ของเล่น เชียงราย


ที่อยู่:
540 หมู่ 5 บ้านห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์:
099 723 2275 ติดต่อคุณวฤนท์ภรณ์
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
chiangraitoymuseum@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
รวบรวมของเล่นเด็ก จากยุค 2500 จนกระทั่งปัจจุบัน
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล