ศูนย์วัฒนธรรมม้ง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เครือข่ายชุมชนภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทรศัพท์:
phuchifa@hotmail.com
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
phuchifa@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมม้ง

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเป็นศูนย์ประสาน งานของพี่น้องชาวม้งและให้เกิดความสามัคคีของชาวเขาเผ่า ม้งในที่ต่างๆ พร้อมทั้งรวบรวม เครื่องมือเครื่องใช้ตั้งแต่อดีตที่บรรพชน ได้ใช้ในการดำรงชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า และช่วงปีใหม่ม้งจะมีการจัดงาน เชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวม้งทุกๆปี จะมีชาวม้งจากพื้นที่ต่างๆมารวมตัวกันเพื่อ ทำกิจกรรมร่วมกัน คือการโยน ลูกช่วง และการแข่งขัน ต่างๆ เช่นการเป่าแคนม้ง การแข่งขันตีลูกข่างม้ง การแข่งขันกีฬาต่างๆ อีกมากมาย
การโยนลูกช่วง เป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่ง เป็นการละเล่นของหนุ่มสาวที่ต้องการเกี้ยวพา จีบกัน หรือต้องการพูดคุยกับสาวที่ตัวเองสนใจ โดยใช้ลูกผ้าสีดำ โยนกันไปมาโดยหนุ่มม้งจะแต่งตัวในชุดม้งอย่างเต็มยศ ส่วนผู้หญิงก้อแต่งชุดชนเผ่าอย่างสวยงาม ระหว่างการโยนลูกช่วง ก็มีการคุยกันไปด้วย และมีการตกลงกัน ว่าใครรับลูกช่วงไม่ได้ จะมีการแลกเปลี่ยนของประดับกัน แล้วแต่ว่าจะตกลงกัน เป็นการละเล่นที่แปลก และสวยงาม ที่ศูนย์วัฒนธรรมม้งได้ส่งเสริมขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ สัมผัสบรรยากาศแบบชาวเขา อยากใส่ชุดชาวเขาและร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
 
การย้อมผ้า หรือการทอผ้า เป็นวัฒนธรรมอีกอย่าง ที่มีความโดดเด่น สวยงาม ตามฉบับที่สืบทอดกันมา ผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวม้งได้สืบการสาวไหม การปักผ้า ไว้ให้ลูกหลานสืบมา อีกวัฒนธรรมหนึ่งที่ถูกจัดแสดงไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรม ลายผ้าปักจะเป็นแบบฉบับที่ไม่มีใครเหมือนเป็นแบบฉบับของชาวม้งโดยเฉพาะสามารถบ่งบอกลักษณะชนเผ่าได้ มีความปราณีตสวยงาม 
 
การนวดข้าว การตำข้าว โดยข้าวของชาวเขาเผ่าม้งจะมีลักษณะเป็นพันธุ์พิเศษ ทนแล้งเพราะมีการเพาะปลูกบนดอยสูง และข้าวมีลักษณะ เม็ดไม่ใหญ่ ไม่เรียวเหมือนข้าวทั่วไปมีลักษณะเม็ดใหญ่ เหนียว เมื่อนำมาหุงจะมีกลิ่นหอม และให้คุณค่าทางวิตามินสูง เหมือนข้าวกล้องเพราะ ชาวม้งได้ตำโดยไม่ใช้โรงสี ทำให้ข้าวออกมามีลักษณะ สีกล่ำแดงบ้าง ขาวบ้าง โดยไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร 
 
การเดินทางชมศูนย์วัฒนธรรมการเดินทาง จาก สี่แยกแม่กร จังหวัดเชียงราย ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงอำเภอเทิง รวม ระยะทาง 67 กิโลเมตร กิโลเมตร เดินทางจากอำเภอเทิง ไปทางอำเภอเชียงคำ ถึงบ้านปี้ 6 กิโลเมตร ถึงแยกให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ปากทางปางค่า ไปอีก 10 กิโลเมตร ถึง บ้านปางค่า เดินทางต่อ ไปอีก เพื่อ เข้าสู่บ้านรักถิ่นไทย บ้านรักแผ่นดิน และบ้านร่มโพธิทอง แยกสู่ปากทาง บ้านราฏภักดี(บ้านเซ้งเม้ง) จากปากทางปางค่าไปอีก 9 กิโลเมตรหลังจากท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมม้งแล้วท่านมารถเดินทางขึ้นภูชี้ฟ้า เพียงแค่ 8 กิโลเมตร ก็จะถึง ภูชี้ฟ้า ช่วงไหนมีการจัดงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ที่ อบต.ตับเต่า
 
ข้อมูลจาก: http://www.geocities.com/tuptaonew/mong/mong.html [accessed 20081125]
ชื่อผู้แต่ง:
-