พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถนนพหลโยธิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์:
0-5377-7102
โทรสาร:
0-5377-7102 ต่อ 28
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2500
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะเมืองเชียงแสน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่นพระพุทธรูป พระพิมพ์ ศิลาจารึก ลวดลายปูนปั้น และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเครื่องถ้วยล้านนา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมเครื่องเขินแบบพม่า และศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ ของชาวไทยยวน ไทยลื้อ และจัดแสดงการดำรงชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆในจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 56-57
ชื่อผู้แต่ง:
-