พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง ตั้งอยู่ที่วัดหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นที่จัดเก็บและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งของมีค่าต่าง ๆ เช่น เงินตราเก่า ที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน ซึ่งข้าวของทั้งหมดเป็นของพื้นบ้างของชาวบ้านในท้องถิ่นและชาวชนเผ่า โดยทางวัดได้รวบรวมรักษาไว้เพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและบุคคลทั่วไป

ที่อยู่:
วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์:
0-5378-3686,0-92664376
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล