ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์:
053-953275
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ (กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
nansomjinda@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล