ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง


ที่อยู่:
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์:
053-953275
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ (กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://chiangrung.ac.th/home/modules/intellect/
อีเมล:
nansomjinda@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล