ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม


ที่อยู่:
เลขที่ 113 หมู่ 3 ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ต.นาแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:
0-5370-5944
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล