พิพิธภัณฑ์วัดมงคลนิมิตร


วัดมงคลนิมิต หรือที่ชาวบ้านมักนิยมเรียกกันว่า วัดเหนือ สร้างเมื่อปี 2464 ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดคือ พระพุทธมณีศรีมงคล พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยใด เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในปี 2548 คณะกรรมการวัดและชาวบ้านได้พร้อมใจกันก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์ สำหรับเก็บวัตถุโบราณ ของเก่า และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

ที่อยู่:
วัดมงคลนิมิตร หมู่ 2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทรศัพท์:
085-056908 พระมหาพะเยาว์ ปุญญาคโม
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล