พิพิธภัณฑ์การศึกษา ร.ร.วังชมภูวิทยาคม


ที่อยู่:
ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์:
0-5677-1249
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล