ศูนย์มรดกไทย ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม


ที่อยู่:
ร.ร.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทรศัพท์:
0-5663-1075
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
http://bnphoom.com/, http://goo.gl/00Hka
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล