หอวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


ที่อยู่:
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์:
056-990-330 ต่อ 1005
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
http://www.sppk.ac.th/_oldsite/main.html
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล