พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเมืองพิจิตร หลวงพ่อเงิน


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเมืองพิจิตร หลวงพ่อเงิน ตั้งอยู่ที่วัดท้ายน้ำ ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อเงินเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และเพื่อให้ลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นทรงเรือนไทยยกสูงแบบภาคกลาง ภายในมีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเงิน และเรื่องราวของหลวงพ่อเงิน ตลอดจนการจัดแสดงข้าวของเก่าที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านต่าง ๆ เช่น เกวียน อุปกรณ์จับปลา ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ที่อยู่:
วัดท้ายน้ำ หมู่ 2 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โทรศัพท์:
0-5663-2189, 056-681-140(อบต.)
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล