พิพิธภัณฑ์พระครูศิริวรานุวัตร (วัดทุ่งยั้ง)


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ที่ทำการชุมชนหมู่ 10 รวมใจพัฒนา หมู่ 10 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทรศัพท์:
(055) 591-098, (055) 591-303,082-1718110 ติดต่อผู้ใหญ่สนอง
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พระครูศิริวรานุวัตร (วัดทุ่งยั้ง)

ความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เริ่มจากในปี พ.ศ. 2548 ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ กับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ผู้ใหญ่สนอง สุขบุรี และชาวบ้านจึงเกิดความสนใจที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นภายในชุมชน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งของที่ชาวชุมชนได้ร่วมกันบริจาค เช่น เครื่องครัว เครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนี้ภายในวัดทุ่งยั้งยังมีหีบธรรมเก่า ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=9 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-