พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิคุณ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดโพธิ์งาม หมู่ 6 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทรศัพท์:
(055) 591-705
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิคุณ

ในปี 2547 นายไพโรจน์ เงินแจ้ง ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ได้ร่วมกับราษฎร หมู่ 6 และแกนนำเยาวชน จัดตั้งองค์ผ้าป่าขึ้น 1 กอง เพื่อนำเงินมาใช้ในการย้ายอาคารเก่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์งาม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปตั้ง ณ บริเวณริมกำแพงทิศเหนือด้านหน้าวัด เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตของวัดที่กระจัดกระจาย และไม่ได้มีการเก็บเป็นหมวดหมู่ และใช้เป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบ้านในตำบลที่ส่วนหนึ่งนำ มาบริจาคให้กับทางวัด และในปี 2548 ชมรมผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน และได้รับเงินจากการจัดจัดผ้าป่าผู้สูงอายุ และเงินช่วยเหลือจาก สสว.9 (หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท เพื่อนำมาใช้ในการต่อเติมอาคาร และขยายอาคารจำนวน 2 หลัง จากนั้นทาง อบต.สมอโคนและคณะกรรมการวัดโพธิ์งาม ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนราษฎรในตำบลสมอโคนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากราษฎรเป็นอย่างดี
   
ในวันที่ 12 เมษายน 2549 อบต.สมอโคนร่วมกับคณะกรรมการวัดโพธิ์งาม และชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอโคน ได้ทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิคุณ" โดยชื่อโพธิคุณ เป็นฉายาของอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม ซึ่งมรณภาพเมื่อปี 2545 (มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2546) ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติรูปหนึ่ง ทางชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอโคน คณะกรรมการวัดโพธิ์งาม และอบต.สมอโคน มีความหวังว่าในอนาคต สถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าวของ เครื่องใช้และวัฒนธรรมในอดีตของคนในชุมชนแห่งนี้ และนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่มีความสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
   
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ประมาณ 200 ชิ้น ซึ่งเป็นของที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาค และได้มีการทำบันทึกไว้เป็นคำบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้นั้น เขียนชื่อผู้บริจาค แล้วก็จะทำบันทึกเล่มใหญ่ไว้ นอกจากนี้จะทำเป็นอาคารโถง (เป็นอาคารโล่ง ขนาดประมาณ 18 เมตร) เพื่อเก็บล้อเกวียน ส่วนเครื่องมือบางอย่างก็อาจจะซื้อของใหม่แต่จะทำล้อของเก่า แล้วบรรยายว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต เพราะของที่รับบริจาคมาอาจอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์

โบราณวัตถุที่สำคัญคือ หีบพระธรรม เกวียน คันไถ และพระพุทธรูปไม้

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=9 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-