พิพิธภัณฑ์วัดวังศิลาราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดวังศิลาราม 115 หมู่ 5 บ้านวังหิน ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์:
055-893599
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดวังศิลาราม

จุดเริ่มต้นของการสร้างพิพิธภัณฑ์เกิดจาก ทางวัดได้มีการเก็บของใช้เก่าๆ เช่น ตะกร้า ชะลอม โดยแขวนไม้ตามชายคากุฏิ ดังนั้นเมื่อชาวบ้านได้เห็น ก็มีจิตศรัทธานำของเก่าของตนมาร่วมบริจาคให้กับทางวัด ซึ่งเมื่อเวลาผ่านมาเป็น 10 ปี ของเก่าเหล่านี้ก็มีจำนวนมากขึ้น ทางวัดจึงได้ปรับปรุงหอฉัน ซึ่งจากเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวโดยได้ยกพื้นสูงขึ้นไป แล้วใช้บริเวณด้านล่างจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านก็ได้ร่วมถวายปูน กระเบื้องมาถวายในการปรับปรุงอาคารหลังนี้ด้วย โดยหอฉันนี้ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จและทำการขนย้ายข้าวของไปจัดแสดงไว้ภายใน เมื่อปี 2549 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดวังศิลารามนี้มีขึ้นเพื่อให้ ลูกหลานชาววังหินได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนวังหินในอดีต

พิพิธภัณฑ์วัดวังศิลาราม ได้มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้ เครื่องจักสานที่ภาชนะต่างๆ ได้แก่ ตะกร้า กระเช้าสานรูปแบบต่างๆ เช่น กระเช้าเหลี่ยม กระเช้าหวาย กระติ๊บรูปทรงต่างๆ กระด้ง หาบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ เลื่อยลาน ขวานหรือมุย เต้า ปรอท บุ้งกี่ กบสั้น เลื่อยลอ อุปกรณ์เครื่องปั้นดินเผา อาทิ ไห กระถาง ตุ่ม โอ่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม อาทิ คราด เครื่องไถ ระหัดวิดน้ำ เกวียน เครื่องสีข้าว ที่หีบอ้อยโบราณ รั่วหรือพลั่ว วี กระโชก (ที่ใส่ขนข้าวแทนกระสอบ) ครกกระเดื่อง อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่ เตารีด กาน้ำ พาน ขัน เครื่องกระเบื้อง โม่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมง ได้แก่ บอกอีรัน มอย ไซ ตะข้อง เพนียดเครื่องดนตรี อาทิ ระนาด กลอง ซอ ฆ้อง ของใช้ทั่วไป ได้แก่ หมวกแบบต่างๆ เช่น หมวกโบราณ หมวกช่าง จักรยานรุ่นเก่า อาวุธปืน เช่น ปืนแก๊ป เป็นต้น

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=21 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-