พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
โทรศัพท์:
055-549510
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทำหนังสือติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เขื่อนภูมิพล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 2 หลัง เชื่อมต่อกัน ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
 
ส่วนที่ 1 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล เช่น บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องในการสร้างเขื่อน ซึ่งมีข้อมูลการบรรยายผ่านเครื่องบันทึกเสียง และมีการจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในสมัยการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล เช่น รถเข็น ตาชั่ง ชุดเขียนงานแบบด้ามงาช้าง ขวานด้ามไม้ โทรศัพท์ใช้งานภายนอก นาฬิกาไฟฟ้า และมีภาพถ่ายลำดับเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน
 
ส่วนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กับบทบาทการพัฒนาแหล่งน้ำ และภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขื่อนภูมิพล และเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ
 
ส่วนที่ 3 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ "สายอากาศพระราชทาน" ซึ่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของสายอากาศพระราชทาน และพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเรื่องสายอากาศ ซึ่งได้แก่ สายอากาศแบบสุธี 2 (YAGIUDA ARRAY MODEL SUTHI 2) และแสดงข้อมูลการใช้งานของสายอากาศแบบสุธี 2 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ในพระราชดำริ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา และการจัดแสดงอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
 
บนชั้นลอยภายในอาคาร เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีหนังสือสารานุกรมไทยในแต่ละภาค โดยมีมุมให้สามารถนั่งอ่านหนังสือ พร้อมทั้งมีแผ่นซีดีรอม และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาข้อมูลการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลได้

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=18 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-