พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอ ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์:
0-3552-2191
โทรสาร:
0-3552-2191
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2532
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย เป็นอาคารสองชั้น หลังคาจั่วสูงแบบเรือนไทย เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ผสมผสานระหว่างเรือนไทยกับลักษณะ ฝาไม้ไผ่สานที่ชาวนาใช้ทำผนังยุ้งฉางและเรือนเครื่องผูก สื่อถึงรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภายในจัดแสดงหลักฐานที่เป็นร่องรอยของเมล็ดข้าว เครื่องมือในการปลูกข้าว แสดงลำดับขั้นตอนทำนาในประเทศไทย ปฏิทินวิถีชิวิตชาวนาไทย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ทรงอุปถัมภ์ชาวนา และเรื่องราวที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำนาที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 26-27
ชื่อผู้แต่ง:
-