ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)


ที่อยู่:
150/6 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
092-6261515
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
1. บุคคลทั่วไปเยี่ยมชมฟรี 2. นักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษา ฟรี และไม่รวมการดำนา 3. ระดับชั้นอุดมศึกษา ครึ่งราคา และไม่รวมการดำนา 4. คณะศึกษาดูงาน เหมาจ่ายราคา 2,500 บาท 50 ท่านขึ้นไป ท่านละ 50 บาท
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ส่วนบุคคล
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล