หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย(บ้านควายสุพรรณบุรี)


หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือบ้านควาย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 บนเนื้อที่ 70 ไร่ เป็นโครงการสะท้อนวิถีการดำรงชีวิตของชาวนาไทยชนบทในสมัยก่อน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควาย แสดงถึงภาพการทำนาที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัย พร้อมทั้งได้สัมผัสงานฝีมือและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย สิ่งเหล่านี้สะท้องผ่านสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านควาย อาทิ บ้านเรือนไทยแบบบ้านปลายนา เรือนศรีประจันต์ เรือนไม้ขนาดใหญ่ที่สะท้องบ้านของผู้คนในอดีต การทำนาปลูกข้าว การแสดงควาย และกิจกรรมกินแฟ ดูฟาย เป็นต้น

ที่อยู่:
เลขที่ 222/1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์:
0-3558-2591-3
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 9.00 น -18.00 น.
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

สัมผัส "บ้านควาย" รู้ซึ้งถึงสุพรรณฯ แวะชมสวน-กินผลไม้ที่กรุงเก่า

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 12/12/2547 หน้า 8

ที่มา: คม ชัด ลึก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล