พิพิธภัณฑ์วัดพร้าว


วัดพร้าวเป็นวัดเก่าแก่ติดกับประตูน้ำโพธิ์พระยา ภายในวัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุสมัยอู่ทองตอนปลายในสมัยอยุธยา อาทิ ใบเสมาหินทรายแดงอยุธยา พระพุทธรูปอู่ทองตอนปลาย วิหารเลียนแบบสถาปัตยกรรมพม่าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และหอไตรกลางน้ำ เป็นต้น ส่วนพิพิธภัณฑ์วัดพร้าวนั้น เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของพระครูจันทสุวรรณเทพ เป็นผู้นำชาวบ้านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือทำการเกษตร เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องจักสาน และอื่น ๆ มาจัดรักษาและแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

ที่อยู่:
วัดพร้าว เลขที่ 179 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
035-408381,035-535787
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดพร้าว

วัดพร้าว สร้างขึ้นปี 2240 ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง หอไตรกลางน้ำ และตู้พระธรรม ทางวัดจึงได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น โดยมีเจ้าอาวาสพระครูจันทสุวรรณเทพ เป็นผู้นำชาวบ้านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ในครัวเรือน เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือจับสัตว์น้ำ-สัตว์บก และเครื่องจักสาน โดยใช้สถานที่ใต้ถุนศาลาการเปรียญ มี 2 ชั้นเป็นพื้นที่จัดแสดง นอกจากนี้จัดแสดงนิทรรศการถาวรแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติ และตื่นตาตื่นใจกับฝูงค้างคาวแม่ไก่นับพันซึ่งอาศัยอยู่ภายในวัดมานานนับ 10 ปี พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการ ดำเนินงานโดยพระครูจันทสุวรรณเทพ เจ้าอาวาส

ข้อมูลจาก: http://www.thai-culture.net/suphanburi/detailcontent.php?sub_id=187 [accessed 20090206]
ชื่อผู้แต่ง:
-