พิพิธภัณฑ์วัดพร้าว


ที่อยู่:
วัดพร้าว เลขที่ 179 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
035-408381,035-535787
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
วัดและชุมชน
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดพร้าว

วัดพร้าว สร้างขึ้นปี 2240 ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง หอไตรกลางน้ำ และตู้พระธรรม ทางวัดจึงได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น โดยมีเจ้าอาวาสพระครูจันทสุวรรณเทพ เป็นผู้นำชาวบ้านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ในครัวเรือน เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือจับสัตว์น้ำ-สัตว์บก และเครื่องจักสาน โดยใช้สถานที่ใต้ถุนศาลาการเปรียญ มี 2 ชั้นเป็นพื้นที่จัดแสดง นอกจากนี้จัดแสดงนิทรรศการถาวรแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติ และตื่นตาตื่นใจกับฝูงค้างคาวแม่ไก่นับพันซึ่งอาศัยอยู่ภายในวัดมานานนับ 10 ปี พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการ ดำเนินงานโดยพระครูจันทสุวรรณเทพ เจ้าอาวาส

ข้อมูลจาก: http://www.thai-culture.net/suphanburi/detailcontent.php?sub_id=187 [accessed 20090206]
ชื่อผู้แต่ง:
-