หอวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ร.ร.ถาวรานุกูล 34/9 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์:
0-3471-1238
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 08.00-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล