อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันและพิพิธภัณฑ์เรือ


ที่อยู่:
ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์:
034-711333
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ปิดดำเนินการ
ค่าเข้าชม:
15 บาท
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
องค์กรธุรกิจ
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
ปิดถาวร
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล