พิพิธภัณฑ์บ้านเรา


ที่อยู่:
สุขโชครีสอร์ท ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์:
0-3225-4301,0-3225-4982
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ส่วนบุคคล
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล