พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบ่อหวี


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบ่อหวี ตั้งอยู่ภายในวัดบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณของท้องถิ่น โดยมาจากชาวบ้านที่มีศรัทธาต่อพระอาจารย์สุชิน นำมาถวายและท่านได้เก็บรักษาไว้อย่างยาวนาน ประกอบไปด้วยโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์จำพวกเครื่องมือหิน โบราณวัตถุจำพวกเครื่องเคลือบดินเผา ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้เก่าของชาวบ้านในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่อยู่:
สำนักสงฆ์บ้านบ่อหวี หมู่ 4 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70140
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้บริการทุกวัน (ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล