ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์:
0-3226-1790 ต่อ 1600
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดพุธ-ศุกร์ 08.30-16.30น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล