พิพิธภัณฑ์วัดลาดบัวขาว


ที่อยู่:
วัดลาดบัวขาว เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
โทรศัพท์:
032-302-251 ต่อ 103
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการให้ชมทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล