พิพิธภัณฑ์ชุมชนเจ็ดเสมียน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ตลาดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ติดตลาดเก่า: ตลาดเจ็ดเสมียนในราชบุรี ตลาด 119 ปี ก...

ชื่อผู้แต่ง: วิชญดา ทองแดง | ปีที่พิมพ์: 17 มีนาคม 2551

ที่มา: วารสารเมืองโบราณออนไลน์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

ติดตลาดเก่า : ตลาดเจ็ดเสมียน ในราชบุรี

บ่ายวันแดดจัด ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรามาถึงตลาดเจ็ดเสมียน ในเขตอำเภอโพธาราม ด้วยความตั้งใจที่จะมาเที่ยวชมตลาดริมทางรถไฟที่เคยรุ่งเรืองและคึกคัก ก่อนหน้านี้ อาจารย์อรศิริ ปาณินท์ และอาจารย์สมคิด จิระทัศนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ได้เสนองานวิจัยเกี่ยวกับ เรือนค้าขายพื้นถิ่นในชุมชนเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้ศึกษา “ตลาดเก่า” ๑๗ แห่ง ในสี่จังหวัดภาคกลาง คือ สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และนครปฐม ไว้ ก่อนที่กระแส “เที่ยวตลาดเก่า” จะบูม และแน่นอนว่า หนึ่งในสิบเจ็ดแห่งนั้นมีตลาดเจ็ดเสมียนอยู่ด้วย สิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้สนใจคือ “ห้องแถวไม้” ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มักเห็น “ของกิน” เป็นหลัก
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-