พิพิธภัณฑ์วัดท่ามะขาม


ที่อยู่:
วัดท่ามะขาม บ้านท่ามะขาม หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์:
032-305106
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล