พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชะอำ ร.ร.ชะอำ คุณหญิงเนื่องบุรี


ที่อยู่:
ร.ร.ชะอำ คุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์:
0-3247-1372,084-0440995
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

งานสืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวชะอำครั้งที่ 1

ชื่อผู้แต่ง: โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 20 ฉบับ 2 (ต.ค. 2548)

ที่มา: โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เพลงโนเน: เพลงพื้นบ้านตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผู้แต่ง: เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล | ปีที่พิมพ์: 2551;2008

ที่มา: รายงานทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โครงการเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 11 พฤศจิกายน 2556ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชะอำ ร.ร.ชะอำ คุณหญิงเนื่องบุรี

ชะอำ ได้รับการบุกเบิกให้เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2464 โดยสมเด็จฯ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ แล้วพระองค์ให้ชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "สหคามชะอำ" พร้อมกับดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บรรดาเจ้านาย ขุนนาง และคหบดีที่ไม่ชอบบรรยากาศที่เริ่มแออัดและไร้ระเบียบที่หัวหิน พากันมาสร้างที่พักตากอากาศที่นี่ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กบฎบวรเดช สหคามชะอำก็ถูกทิ้งร้าง บ้านพักหลายหลังเปลี่ยนเจ้าของ ปัจจุบันชะอำกลายเป็นชายหาดที่เต็มไปด้วยโรงแรม รีสอร์ต คอนโดมิเนียม บ้านพักตากอากาศรุ่นเก่ายังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง ผู้คนทุกระดับชั้นต่างเข้ามาพักผ่อนหาความสำราญ แต่คงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในแง่มุมอื่น ๆ ของชาวชะอำ 
 
การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชะอำ จึงเป็นความพยายามของคนชะอำที่จะนำเสนอชีวิตในแง่มุมอื่น ๆ  ของชาวชะอำ นอกไปจากการเป็นแค่เพียงที่พักผ่อนตากอากาศ สดมภ์หลักในการริเริ่ม ประสานงานและดำเนินการ คือ อาจารย์เอื้อมพร  โตภาณุรักษ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชะอำตั้งอยู่ภายในโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยสร้างเป็นหมู่เรือนไทยแบบเพชรบุรี 4 หลังติดกัน เริ่มก่อสร้างเรือนไทยหลังแรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 งบประมาณในการก่อสร้างได้จากการทอดผ้าป่า การบริจาคจากหน่วยงานในท้องถิ่น และการสนับสนุนเงินอีกส่วนหนึ่งจากเจ้าอาวาสวัดเนรัญชราราม  
 
แม้ปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ์ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ผู้ก่อตั้งพยายามจัดกิจกรรมอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งก็เพื่อระดมทุนก่อสร้างตัวอาคาร และเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จัก โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 มีการจัดงานสืบสานวิถีชีวิตชาวชะอำครั้งที่ 1 มีการสาธิตการทำขนมจีนจากชุมชนบ้านพลี การจำลองพิธีแต่งงานของชุมชนห้วยทรายเหนือ การแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆในชะอำ เช่น ลำตัดผักบุ้งทะเลของนักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี มวยไทยและรำกลองยาวประยุกต์จากโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา นอกจากนี้ยังมีการแสดงของชุมชน อาทิ เพลงโนเนจากตำบลบางเก่า เห่เรือบกจากชุมชนหัวบ้านชะอำ และนิทรรศการภาพถ่ายย้อนยุคของชะอำ
 
ข้อมูลจาก:
สำรวจภาคสนามวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
วารสารคุณหญิงเนื่องบุรี ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2548.
สุดารา สุจฉายา(บรรณาธิการ). เพชรบุรี. กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547.
ชื่อผู้แต่ง:
-