พิพิธภัณฑสถานวัดเกาะ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดเกาะแก้วสุทธาราม เลขที่ 28 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์:
032-425-102
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2515
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เปิดโลกเรียนรู้วิถีไทย.. ที่ "วัดเกาะ" กลางน้ำราชบ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 2/14/2546

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัดเกาะเพชรบุรี...

ชื่อผู้แต่ง: เอนก นาวิกมูล | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 5 ฉบับ 50 (เม.ย. 2532)

ที่มา: สารคดี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล