พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนา วัดชะอำคีรี


ที่อยู่:
วัดชะอำคีรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์:
0-8404-40995 คุณเอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
khuroouam@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
อุปกรณ์การเกษตร
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล